• 9,753
  new jobs

 • 385
  new stores

 • 5
  new Distribution
  Centres

 • EBITDA
  733
  million
  euros

 • Profit
  302
  million
  euros

 • Investment
  470
  million
  euros